آموزش مفاهیم و علاقه مند شدن کودکان و نوجوانان و جوانان به مباحث علمی نیازمند داشتن برنامه ریزی های علمی و خلاقانه است . در همین راستا کانون مخترعین ایران با فراهم نمودن محیط کاملا علمی همراه با برنامه های خلاقانه  و نوین نقش موثری در یاد گیری  را به همراه داشته است . که این موضوع مورد توجه بسیاری از مدارس در مقاطع مختلف قرار گرفته است و بازدید ۴۸۰ مدرسه از آموزش و پرورش از سال ۸۷ تا سال ۹۴ از محیط علمی کانون مخترعین را به همراه داشته است .

اهداف :

۱-فراهم نمودن محیط علمی جهت بازدید مدارس
۲-ارتقاء سطح علمی بازدید کنندگان
۳-افزایش شور و نشاط در بین دانش آموزان به منظور درک بیشتر مفاهیم
۴-تقویت روحیه کار گروهی و مشارکت  در بین دانش آموزان