نخستین مسابقه و نمایشگاه ملی اختراعات،ابتکارات و فناوری های نوین مربوط به استحصال وبهینه سازی مصرف آب برای اولین بار با حضور بیش از ۱۰۰ مخترع،مبتکر ،دانشجویان و اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه های سراسر کشور از استان های همدان،کرمان،یزد،اصفهان، هرمزگان،خراسان جنوبی،خراسان رضوی،خراسان شمالی،تهران،آذربایجان غربی،مرکزی،گرگان،مازندران، سمنان در استان خراسان جنوبی و با همکاری انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران در کنار کنگره استحصال آب و آبخیزداری برگزار گردید.
در طی برگزاری این نمایشگاه حدود ۸۰۰ طرح در سه بخش دانش آموزی،دانشجویی،اساتید ،و شرکت های دولتی و خصوصی به دبیرخانه ارسال گردید ، که از بین آنها ،۴۰۰ طرح در بخش دانشجویی و اساتید و ۱۰۰ طرح در بخش شرکت ها و ۳۰۰طرح در بخش دانش آموزی، بودند و در نهایت ۱۰۰ طرح به مرحله داوری نهایی راه یافتند. بعد از داوری نهایی ۱۵ طرح به عنوان طرح های برگزیده انتخاب شدند که در بخشهای اساتید، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و طرح های تجاری سازی شده و بخش دانش آموزی از ایشان تقدیر گردید..و نیز به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه جوایز نقدی و غیر نقدی اهدا شد.

محور های مسابقه اختراعات

  • بهره برداری سیلاب
  • انواع سامانه های سطوح آبگیر باران
  • دانش بومی و سیستم های سنتی
  • روش های نوین و بومی سازی
  • مدیریت کم آبی( شهری و روستایی )
  • مسائل زیست محیطی و کیفیت آب
  • مهندسی(هیدرولیک،هیدرولوژی،هیدروژئولوژی)
  • محیط زیست،خودپالایی و کیفیت آب
  • روش های تغذیه سفره های آب زیرزمینی و احیای قنوات
  • اقدامات مدیریتی مناسب در مقابله با فرسایش خاک،رسوب و سیل

شایان ذکر است که مسئولین استانی و کشوری از این نمایشگاه بازدید کردند.
از برنامه های در نظر گرفته شده در این نمایشگاه چاپ کتاب با عنوان نخستین مسابقه و نمایشگاه اختراعات ،ابتکارات و فناوری های نوین مربوط به استحصال وبهینه سازی مصرف آب بود که به کلیه شرکت کنندگان و مسئولین کشوری و استانی اهدا گردید .