همایش آلودگی هوا و محیط زیست.۸آبان ۱۳۹۶ -مشهد مقدس-خانه جوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی