1- برنامه نویسی تحت وب2- شبکه کامپیوتری
3- کاربرد های ICT4- سخت افزار
5- مدیریت ICT6- شبکه مخابراتی (زمینی ، هوایی ، نوری )
7- برنامه نویسی تحت ویندوز8- برنامه نویسی تحت DOS
9- گروه نرم افزار(گرافیک ، نرم افزارهای کاربردی- معماری نرم افزار –سیستم عامل)10 – امینت اطلاعات11- مدیریت اطلاعات ، کاربردی در کامپیوتر12- اینترنت
13- مدیریت اطلاعات ، کاربرد در کارخانه14- مدیریت اطلاعات ، کاردبرد در علوم پایه
15- معماری فن آوری اطلاعات
16- برنامه نویسی موبایل
17-IT (تجارت الکترونیک ،سیستمهای چند رسانه ای- سیستم های اطلاعاتی)18- کاربرد نانو درکامپیوتر19- نانو موتورها و نانو ترانزیستورها درکامپیوتر20- نانو حسگرها درکامپیوتر