۱- مهندسی منابع طبیعی

۲- شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)

۳- صید و بهره برداری آبزیان

۴– فرآوری محصولات(شیلات )

۵ – بهداشت آبزیان

۶- انرژی و نگهداری (شیلات )

۷– مراقبت از محیط زیست

۸- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی

۹- جنگلداری جامع (اگروفارستری)

۱۰- جنگل کاری و پارک های جنگلی

۱۱- حفاظت و حمایت منابع طبیعی

۱۲- فضای سبز

۱۳- مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها( آبادانی و توسعه ی روستاها)

۱۴-مهندسی کشاورزی (ماشین های کشاورزی )

۱۵- علوم کشاورزی(مبانی کاشت و برداشت)

۱۶- ترویج وآموزش کشاورزی

۱۷- باغبانی

۱۸- زراعت

۱۹- علوم و صنایع غذایی

۲۰- کنترل کیفیت مواد غذایی

۲۱–گوشت وفرآورده های گوشتی

۲۲– بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

۲۳- تکنولوژی شیر وفرآورده های لبنی

۲۴- صنایع قند سازی، نیشکر و. . .

۲۵- گیاه پزشکی( مدیریت تلفیقی آفات )

۲۶- خاک شناسی

۲۷- تولیدات گیاهی

۲۸- تولید وبهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۲۹- تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

30- تولید و فرآوری چای ،انگور ،پسته و .

۳۱– تولید دانه های روغنی

۳۲– پرورش قارچ خوراکی،سبزی ،سیفی و .

۳۳– میوه های سرد سیری

۳۴- تولیدات غلات (زراعت برنج)

۳۵- تکنولوژی و پرورش دام(تکنولوژی و فرآوری پشم وپوست ،چرم و پوست)

۳۶- مکانیسین ماشین های کشاورزی

۳۷ – مکانیک ماشین های کشاورزی

۳۸- مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

۳۹- اقتصاد کشاورزی

۴۰- آبیاری

۴۱– انتقال آب ( بهربرداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی)

۴۲–آبشناسی

۴۳- صنایع چوب ( سازه های چوبی)

۴۴- مرتع و آبخیز داری ( فرسایش و رسوب)

۴۵- تصفیه آب برای مصرف کشاورزی

۴۶- صرفه جویی درمصرف آب درکشاوزی

۴۷- خاک مصنوعی

۴۸- مبارزه با آفات کشاورزی

۴۹- انتخاب محصول مناسب برای کشاورزی

۵۰- کشاورزی دربیابان

۵۱- اصلاح نباتات

۵۲- حفاظت خاک وآبخیزداری

۵۳- صنایع روستایی

۵۴- پرورش طیور

۵۵- تولید نهال

۵۶- صنایع فرآورده های کشاورزی

۵۷- حشره شناسی

۵۸- پرورش گاو وگاومیش

۵۹- تکنولوژی کمپوت وکنسرو

۶۰- تولید نان وآرد

۶۱- پرورش زنبور عسل

۶۲- پرورش اسب