۱- توليدات فلزات غيرآهني

۲ ـ متالورژي صنعتي

۳ ـ متالورژي استخراجي

۴ ـ ريخته‌گري

۵ ـ سراميك

۶ـ شكل‌دادن فلزات

۷ـ فولادسازي

۸ ـ خواص مواد

۹ـ متالورژي پودر

۱۰ ـ مواد كامپوزيتي

۱۱- انرژی‌های نو

۱۲- مدل سازی

۱۳– ذوب فلزات

۱۴- مهندسی معدن

۱۵- اکتشاف معدن

۱۶- استخراج معدن

۱۷- پوشش دادن فلزات

۱۸- نانو لوله های کربن در مواد

۱۹- نانو لایه ها و نانو روکش ها درمواد

۲۰- نانو کامپوزیت ها درمواد

۲۱- نانو فلزات درمواد

۲۲- نانو ذرات درمواد

۲۳- نانو پودرها در مواد