۱ـ ساخت و توليد۲ـ ماشين‌ابزار۳ـ ابزار سازي۴ـ تاسيسات آبرساني و فاضلاب ۵ ـ تهويه و تبريد
۶ ـ دستگاه‌هاي اندازه‌گيري۷ ـ موتورهاي احتراق داخلي ۸ ـ بيومكانيك۹ ـ سنجش از دور۱۰- كنترل
۱۱ـ ارتباطات ماهواره‌اي۱۲ ـ ديناميك پرواز۱۳ ـ كنترل موقعيت۱۴ ـ سازه‌هاي هوافضايي۱۵ـ پردازش
۱۶ ـ‌ كامپوزيت‌ها۱۷ ‌ـ كنترل حرارتي۱۸ ـ فتوولتائيك۱۹ـ ديناميك سازه۲۰ ـ عايق‌ها
۲۱ ـ‌ پرتاب‌كننده‌ها۲۲ ـ سيستم‌هاي پيشرانه۲۳ ـ تجهيزات زميني24- تاسیسات گاز رسانی25- تسلیحات
26- – بهره برداری نیروگاه27- – مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه28– تعمیرات نیروگاه ها29- خودرو(اتو مکانیک)30– طراحی جامدات
31- حرارت وسیالات32- – بهینه سازی مصرف انرژی33- – مهندسی هسته ای (انرژی هسته ای)34- حرارتی وبرودتی35- مهندسی هوا فضا
36- تعمیر و نگهداری هلیکوپتر37– تعمیر ونگهداری هواپیما38- قالب سازی39– طراحی و نقشه کشی صنعتی۴۰– صنایع فلزی

۴۱- خوردگی وحفاظت ازفلزات

۴۲– جوشکاری

۴۳– ماشین آلات صنایع

۴۴- مهندسی کشتی (مکانیک موتور های دریایی)

۴۵- مهندسی دریا ( کشتی سازی )

۴۸- مهندسی حمل و نقل ریلی(ریل های سازه و خط)

۴۸- مهندسی هوانوردی ( هوا نوردی–خلبانی)

۴۹- ماشین های ریلی

۵۰- صنایع حمل ونقل

۵۱- کاربردنانو درصنایع مکانیک

۵۲- نانو لایه ها و نانو روکش ها

۵۳- نانو کامپوزیت ها

۵۴- کاربرد نانو درصنایع نظامی