۱- فیزیک( هسته ای)۲– بیو فیزیک۳– ژئو فیزیک
۴- فیزیک (اتمی مولکولی)۵- اختر فیزیک۶–فیزیک ( نظری)
۷– فیزیک (هواشناسی)۸- فیزیک مهندسی( حالت جامد) ۹– فیزیک ( پلاسما)
۱۰–فیزیک ( لیزر و اپتیک)۱۱- ریاضی محض۱۲– ریاضی کاربردی
۱۳–آمار۱۴- آموزش ریاضی۱۵– ریاضیات صنعتی
۱۶- منطق و کامپیوتر۱۷- شیمی فیزیک۱۸- شیمی کاربردی
۱۹–شیمی آلی۲۰– شیمی معدنی۲۱– ژئو شیمی
۲۲– شیمی (آزمایشگاهی صنعتی)۲۳- زیست شناسی عمومی۲۴- زیست شناسی (علوم جانوری)
۲۵–علوم گیاهی۲۶– بیولوژی دریا۲۷– سلولی و ملکولی(بیو شیمی- ژنتیک – میکرو بیولوژی )
۲۸- زمین شناسی محض۲۹– زمین شناسی کاربردی۳۰- بیونیک
۳۱- هواشناسی۳۲- نانو لایه ها و نانو روکش ها درشیمی