۱- بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر واعظ زاده از طرحها و اختراعات اعضای کانون مخترعین ایران
۲- بازدید معاون محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۳- بازدید ریاست محترم سازمان بسیج علمی و پژو هش و فناوری کشور جناب آقای دکتر تولایی

۴- بازدید ریاست محترم بسیج علمی خراسان رضوی جناب آقای سجادی

۵- بازدید معاونت محترم فرهنگی سازمان ملی جوانان کشور آقای دکتر عصار نیا

۶- بازدید ریاست محترم سازمان ملی جوانان و مشاور استاندار خراسان رضوی

۷- بازدید معاونت محترم هماهنگ کننده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر کارخانه ای

۸- بازدید صاحبان صنایع و سرمایه گذاران از طرحهای کانون و جلب نظر ایشان

۹-شرکت اعضای کانون مخترعین ایران در مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره

۱۰- حضور طرح برگزیده استان خراسان رضوی در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی

img_6057 img_6175