با حضور:
– مسئولین استانی
– مسئولین کانون مخترعین ایران
– مسئولین کانون فرهنگی حضرت خدیجه(س)
– بانوان مخترع، پژوهشگر و علاقه مند