کانون مخترعین ایران منتخب جشنواره فرهنگ جهادی به عنوان تشکل جهادی برتر در عرصه علمی در سال ۹۳ با حضور معاونت محترم فرهنگی،آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان ، مشاور محترم وزیر، معاونت محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری ، مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان و دیگر مسؤلین کشوری و استانداری.