محدوده جشنواره: بین المللی

معبار داوری طرح ها:
• مقاله:
– اولويت موضوع
– نوآوري
– كابردي‌بودن
– متدولوژي صحيح
– چاپ در نشريه معتبر
– وسعت و حجم كار
– مشاركتي بودن
– ضريب IF

• كارنامه تحقيقاتي:
– تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی نمايه شده خارجی در بانک های اطلاعاتی معتبر و Impact Factor مقالات
– تعداد مقالات داخلي چاپ شده در مجلات مصوب علوم‌پزشكي
– تأليف كتاب
– موارد ثبت اختراع، بومی سازی فناوری و پاسخگويی به نياز مديران و مردم که دارای ثبت اختراع و Patent، تاييديه اصلاح مديريت يا شيوه های زندگی مردم توسط بالاترين مقام ذيربط و انتشار مقاله مربوطه

زمان برگزاری: دی ماه هر سال.
جهت کسب اطلاعات بیشتر فراخوان شرکت در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی(دی ماه ۱۳۸۸) را مشاهده نمایید، یا به سایت جشنواره مراجعه نمائید.