۱- پلیمر2 ـ صنايع‌ معدني و آناليز3 ـ نساجي4 ـ تکنولوژی وعلوم رنگ
5ـ چسب6-صنایع غذایی (صنایع آرد- صنایع روغن خوراکی – صنایع قند سازی)7– نساجي8- صنایع شیمیای-معدنی
9– صنایع غذایی (صنایع آرد- صنایع روغن خوراکی   – صنایع قند سازی)  سازه‌هاي دريايي10-شیمیایی سلولوزی11- آتش12- صنایع پتروشیمی( طراحی صنایع پتروشیمی- عملیات صنایع پتروشیمی)
13- نانو کامپوزیت ها14- تکنولوژی  نساجی15– شیمی نساجی و علوم  الیاف16- مهندسی پوشاک
17- اکتشاف نفت18- مهندسی مخازن نفت19-حفاری و استخراج نفت20- صنایع پالایش
21–صنایع پلیمر(صنایع لاستیک-شیشه آلات-صنایع پلاستیک)22- نانو لایه ها و نانو روکش23- نانو کاتالیست ها و نانو فتو کاتالیست ها24- طراحی فرایندهای صنایع نفت
25–کاربرد نانو در نساجی26-کاربرد نانو در پلیمر و پتروشیمی27– کاربرد نانو درمهندسی شیمی