۱- طراحی

۲-نقوش صنعتی

۳- چوب

۴ – مجسمه سازی

۵- فرش

۶-کارشناسی فرش

۷- بافت

۸- رنگرزی

۹–طراحی فرش

۱۰- قصه گویی وکتاب های مفید

۱۱- سینما ، تلوزیون و هنر های دیجیتال

۱۲- کارگردانی

۱۳- فیلم نامه نویسی

۱۴ – فیلم برداری

۱۵- تدوین

۱۶ – صدا…..

۱۷–گریم . . .

۱۸- موسیقی (نوازندگی موسیقی ایرانی)

۱۹– نوازندگی (موسیقی جهانی)

۲۰ – موسیقی نظامی

۲۱- آلات موسیقی

۲۲- چاپ دستی

۲۳– چاپ ماشینی

۲۴- کتابت و نگارگری

۲۵- روش های تدریس و تولیدات هنری مرتبط

۲۶- هنر اسلامی

۲۷- انیمیشن

۲۸- طراحی لباس

۲۹ – طراحی بافت پارچه

۳۰ – طراحی چاپ پارچه

۳۱- طراحی کیف

۳۲- طراحی وتکنولوژی دوخت

۳۳- خیاطی

۳۴ –دوخت تجاری

۳۵- گرافیک( ایستا – متحرک –گرافیک رایانه ای)

۳۶- تصویر سازی

۳۷– نقاشی( ایرانی – جهانی)

۳۸- تصویر گری کتاب

۳۹ –کاریکاتور

۴۰- عکاسی( خبری – هنری – سینما )

۴۱- هنر بسته بندی هدایا

۴۲- ارتباط تصویری

۴۳- هنر های سنتی

۴۴- هنرهای نمایشی

۴۵- بازیگری

۴۶– تئاتر

۴۷- ادبیات نمایشی

۴۸- صحنه آرایی

۴۹– نمایش عروسکی

۵۰– معماری سنتی

۵۱- معماری داخلی

۵۲- کانه آرایی

۵۳- مرمت و احیاء بناهای تاریخی

۵۴- موزه داری (راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی)

۵۵- حرفه وفن

۵۶- هنر معلولین

۵۷- هنرهای تجسمی

۵۸- شهرسازی